top of page
Search

Digitalizacija v planiranju pretoka naročil in spremljavi izvedbe

Priložnosti z digitalizacijo (Industrija 4.0, Internet stvari, strojno učenje idr.), moramo smiselno uporabiti v procesu celovitih izboljšav na področju planiranja in spremljave izvedbe. Če sledimo vsaj manjši del razprave o novih pridobitvah digitalizacije in Industrije 4.0, se pojavi vprašanje, kateri principi, algoritmi, oprema in potrebne spremembe napovedujejo upanje, da bi nam programska oprema na področju planiranja in spremljave izvedbe naročil na poti digitalizacije resnično prinesla novo vrednost za povečanje produktivnosti in konkurenčne prednosti. Pri tem moramo upoštevati dosedanji razvoj programske opreme in izkušnje na področju.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Opmerkingen


bottom of page