top of page
Search

Krivulja uspešnosti

Kaj je vaš cilj?

Eno najpomembnejših vprašanj napisano v knjigi «Cilj«, še vedno ena najbolje branih knjig vseh časov na svetu, ki opisuje vpeljavo procesa izboljšav v proizvodnjo.

Če ste direktor ali vodja v organizaciji prevzemate cilje lastnika in/ali si jih postavljate sami ali jih določa trg. Če si za cilj postavite ustvarjanje konkurenčne prednosti, si nato postavite še potrebne pogoje za dosego.

Kako in s kakšnimi izboljšavami boste ta cilj in potrebne pogoje dosegli, je prepuščeno vam, vašemu znanju, izkušnjam in potrebni pozornosti, ki jo morate temu namenjati.

Trenutno obstaja na svetu široka paleta procesov izboljšav, ki se vpeljujejo v različna okolja, bolj ali manj uspešno.V poslovanju je potrebno sprotno merjenje uspešnosti, zato imamo uveljavljene mednarodne računovodske standarde, s katerimi letno merimo in poročamo svojo uspešnost. Če pa želimo meriti tudi doseganja ciljev izboljšav in kako izbrani procesi izboljšav vplivajo na poslovno uspešnost, se pojavijo vprašanja, ki zahtevajo dodatno pozornost vodstva.


Zato je zelo pomembno vprašanje, ki ga je postavil E. Goldratt: »Povej mi kako me boš meril, pa ti povem, kako se bom obnašal in delal«?

Z izboljšavami si želimo zagotoviti rast in uspeh v poslovanju, zato jih tudi vpeljujemo. Zagotovo si večina želi, da bi v poslovanju dosegla rast in uspeh prikazan z »Rdečo krivuljo«, (ang. »Red Curve«), kot jo je imenoval dr. E. Goldratt.


15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page